0%

سنسور تشخیص حرکت F32

تماس بگيريد سنسور حرکتی F32 فایواستار جهت تشخیص ورود غیر مجاز به داخل ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد
0%

سنسور مگنت بی سیم فایو استار

تماس بگيريد سنسور مگنت بی سیم فایو استار جهت نصب در لبه های باز شونده درب ها و پنجره ها تشخیص و اعلام ورود غیر مجاز